Шинээр ЦЭХ-ээр хангах гэрээ байгуулах хүсэлт илгээх

Хэрэглэгч та доор байрлах СИСТЕМД НЭВТРЭХ хэсгийг ашиглан илгээсэн хүсэлтээ хянах боломжтой

ЦЭХ-ийн гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах

Санамж: 2013 оноос хойш гэрээ байгуулсан, гэрээний мэдээллээ шинэчилсэн хэрэглэгчдэд хамааралтай. 2013 оноос хойш гэрээгээ шинэчлээгүй хэрэглэгчид харьяа Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвд хандана уу.


© 2016 "Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК